Kraftanmelding logo
Front image

Sammen forenkler vi kraftbransjen.

Din kraftforvalter med automatisering i fokus.

Hva våre kunder sier om oss
Logo image

Kraftanmelding er eit innovativt/ nyskapande selskap.

Dei har heile tida fokus på kunden, og er innstilt på å gjera det beste for oss. Kraftanmelding er i front både på dei digitale løysingane og pris.

Eg opplever at dei har ein filosofi som heiter: -dette får me til, og ikkje -om me får det til.

Vika Kraft AS er veldig nøgd med samarbeidet med Kraftanmelding AS, og kan trygt råda andre til å nytta dykk.

Lars Emil Berge / Styreleiar Vika Kraft AS

Hvorfor velge oss?

Det grønne

Vi forvalter dine elsertifikater og opprinnelsesgarantier. Kraftanmelding jobber stadig med nye innovate løsninger for omsetning for å kutte kostander og forenkle prosessene.

Fysisk og ubalanse

Velg med videreføring eller spotprisgaranti.

Småkraft

Enkelt med automatisering i fokus, aktiv i alle Norges prisområder.

Full kontroll

Produksjon, pris og vær online fysisk og grønt på kraftanmelding.no

Aktuelt

 Se alle
Cover Image for Endring av gebyrer i balanseavregningen 1. november 2021

Endring av gebyrer i balanseavregningen 1. november 2021

Statnett sin gebyrøkning fra 1. november 2021 er høyere enn prognosert


Cover Image for Kraftanmelding AS og Fjord Energi AS slår kreftene sammen!

Kraftanmelding AS og Fjord Energi AS slår kreftene sammen!

Kraftanmelding AS har nå kjøpt 100% av aksjene i Fjord Energi AS. Selskapene vil til sammen omsette kraft for over 300 kraftverk i Norge.


Cover Image for Vi vant kontrakt med Småkraft AS

Vi vant kontrakt med Småkraft AS

Kraftanmelding skal levere kraftomsetningstjenester og prognostiseringstjenester til Europas største småkraftselskap


Produkter

Logo image
Elsertifikater og opprinnelsesgarantier

Kraftanmelding er kontofører av både elsertifikater og opprinnelsesgarantier for mange småkraftverk. Som småkraftkunde kan du selv velge hvordan du ønsker at dines grønne verdier skal omsettes, og Kraftanmelding legger ofte en omsetningsstrategi sammen med kundene.


Ønsker du å kjøpe elsertifikater eller opprinnelsesgarantier?

Eller har spørsmål om hvordan man kan bruke opprinnelsesgarantier i f.eks. bærekraftsrapportering?

Ta kontakt!

Logo image
Omsetning kraftproduksjon

Kraftanmelding har et fullautomatisert krafthandelssystem, KRASYS.

KRASYS samler og bearbeider all data et sted, det skaper færre feilkilder og gjør oss fleksible. Kraftanmelding sørger for anmelding av produksjon på kraftbørsen Nord Pool, sender oppdaterte kjøreplaner til Statnett og avregner din produksjon.


I dag omsetter Kraftanmelding kraft på vegne av 300 kraftverk i Norge. Vi omsetter kraftproduksjon i alle Norges prisområder, vi omsetter kraften både i NOK og EUR og omsetter kraft for store og større produsenter.

Våre kunder kan velge mellom en avtale hvor gebyrer og ubalanseresultat videreføres til produsent, eller en spotprisgaranti hvor gebyrer og ubalanseresultat er inkludert.

I kundeportalen får man full oversikt over din produksjon, priser, oppgjør mm.

Logo image
Måledatainnsamler for avregningsansvarlig

Kraftutbygger, med avregningsansvar for ditt nett?


Dette er stadig mer vanlig, de store nettselskapene har sitt å stri med og vil ikke eie nettet opp til din kraftstasjon.


Kraftanmelding AS er sertifisert som avregningsansvarlig, rollen en netteier må ha. Vi håndterer dette for bla Clemens Kraft Drift AS, en netteier for strømnettet tilknyttet noen av deres kraftstasjoner.

Logo image
Minstevannføring

Minstevannføring tilgjengelig på nett som tilfredstiller kravene til datalogging fra NVE.

Vi produserer skilt som monteres på stasjonen. Dette skiltet inneholder nettaddressen til minstevannføringen, samt QR kode for dem litt mer mobilteknologikyndige.


Planlegg tidlig og spar kostnader ved utbygging.
Med loggingen av minstevannføring på nett trenger du ikke installere og vedlikeholde kostbart display/utstyr, dataene har du jo allerede i kontrollanlegget!