Effektiv forvalting av kraftproduksjon

Automatisering

Klikk for større bilde Kraftanmelding AS helautomatiserer forvaltningen av strømsalget, gitt tilgang på oppdaterte produksjonstall. Stasjonseier slipper da selv å sende daglige eller ukentlige prognoser.

Ukentlige oppgjør

Klikk for større bilde Kraftanmelding AS har ukentlige oppgjør på strømsalget. Oppgjørene skjer to uker etter at produksjonsuken er avsluttet. For eksempel vil oppgjøret for uke 10 utebetales onsdag i uke 13.

Oversikt og kontroll

Klikk for større bilde

I vår web-baserte kundeportal ser man fortløpende produksjonstall og markedspriser ettersom tallene kommer inn fra Nord Pool, Statnett og nettleverandørene. På en oversiktlig måte ser man alle oppgjør og det relevante underliggende oppgjørsgrunnlaget.

Hvis kunden selv har balanseansvaret så viser systemet også spotbud, imbalanse, RK-priser, valutakurser og gebyrer. Med et komplett oppgjørsgrunnlag vet stasjonseier til enhver tid at oppgjørene er riktige.

Moderne teknologi

Vår web-baserte kundeportalen er tilgjengjengelig uansett hvor man er og kan brukes på PC, nettbrett eller mobiltelefon.

Lave kostnader

Med automatisert forvaltning og fornuftig bruk av teknologi har vi bransjens laveste kostnader, noe som kommer både oss og våre kunder til gode.
For mer informasjon og uforpliktende dialog, send oss en epost til info@kraftanmelding.no