Kraftanmelding logo
Front image

Sammen forenkler vi kraftbransjen.

Din kraftforvalter med automatisering i fokus.

Hva våre kunder sier om oss
Logo image

Kraftanmelding er eit innovativt/ nyskapande selskap.

Dei har heile tida fokus på kunden, og er innstilt på å gjera det beste for oss. Kraftanmelding er i front både på dei digitale løysingane og pris.

Eg opplever at dei har ein filosofi som heiter: -dette får me til, og ikkje -om me får det til.

Vika Kraft AS er veldig nøgd med samarbeidet med Kraftanmelding AS, og kan trygt råda andre til å nytta dykk.

Lars Emil Berge / Styreleiar Vika Kraft AS

Hvorfor velge oss?

Det grønne

Du får erfarne Charlotte Vågsland til å forvalte dine elsert og opprinnelsesgarantier.

Fysisk og ubalanse

Kraftanmelding er vinneren med sin spotprisgaranti. Alle kostnader inkludert!

Småkraft

Enkelt med automatisering i fokus, både enpris og topris i alle prisområder.

Full kontroll

Produksjon, pris og vær online fysisk og grønt på kraftanmelding.no

Aktuelt

Cover Image for Nær normal handelskapasitet

Nær normal handelskapasitet

Med en magasinfyllingsgrad på 93% i Norge uke 38 2020 er det godt vi nærmer oss normal handelskapasitet på strømforbindelsene mellom Norge og nabolandene


Cover Image for Status elsertifikatmarkedet 2.kvartal 2020

Status elsertifikatmarkedet 2.kvartal 2020

Dagens elsertifikatpris på 10,50 SEK er rekordlav, og skyldes stor overutbygging.


Cover Image for Kraftsituasjonen 2.kvartal 2020

Kraftsituasjonen 2.kvartal 2020

Oppsummering av NVE sin kvartalsrapport


Produkter

Logo image
Elsertifikater og opprinnelsesgarantier

Kraftanmelding er kontofører av både elsertifikater og opprinnelsesgarantier for mange småkraftverk. Som småkraftkunde kan du selv velge hvordan du ønsker at dines grønne verdier skal omsettes, og Kraftanmelding legger ofte en omsetningsstrategi sammen med kundene.


Ønsker du å kjøpe elsertifikater eller opprinnelsesgarantier?

Eller har spørsmål om hvordan man kan bruke opprinnelsesgarantier i f.eks. bærekraftsrapportering?

Ta kontakt!

Logo image
Omsetning kraftproduksjon

Kraftanmelding har et fullautomatisert krafthandelssystem, KRASYS.

KRASYS samler og bearbeider all data et sted, det skaper færre feilkilder og gjør oss fleksible. Kraftanmelding sørger for anmelding av produksjon på kraftbørsen Nord Pool, sender oppdaterte kjøreplaner til Statnett og avregner din produksjon.


I dag omsetter Kraftanmelding kraft i alle Norges prisområder, og har kraftverk i enpris og topris, kraftverk under og over 3 MW i stallert effekt.

I hovedsak er all ubalansekostnad og alle gebyrer inkludert hos Kraftanmelding, men vi tilbyr også andre løsninger.

I kundeportalen får man full oversikt over din produksjon, priser, oppgjør mm.

Logo image
Måledatainnsamler for avregningsansvarlig

Kraftutbygger, med avregningsansvar for ditt nett?


Dette er stadig mer vanlig, de store nettselskapene har sitt å stri med og vil ikke eie nettet opp til din kraftstasjon.


Kraftanmelding AS er sertifisert som avregningsansvarlig, rollen en netteier må ha. Vi håndterer dette for bla Clemens Kraft Drift AS, en netteier for strømnettet tilknyttet noen av deres kraftstasjoner.

Logo image
Minstevannføring

Minstevannføring tilgjengelig på nett som tilfredstiller kravene til datalogging fra NVE.

Vi produserer skilt som monteres på stasjonen. Dette skiltet inneholder nettaddressen til minstevannføringen, samt QR kode for dem litt mer mobilteknologikyndige.


Planlegg tidlig og spar kostnader ved utbygging.
Med loggingen av minstevannføring på nett trenger du ikke installere og vedlikeholde kostbart display/utstyr, dataene har du jo allerede i kontrollanlegget!