Kraftanmelding logo

Nyheter

Endring av gebyrer i balanseavregningen 1. november 2021

Cover Image for Endring av gebyrer i balanseavregningen 1. november 2021
Charlotte Sivertsen Vågsland
Charlotte Sivertsen Vågsland

Som varslet øker Statnett gebyrene i balanseavregningen fra 1. november 2021 i forbindelse med innføringen av ny avregningsmodell i Norden, med én pris og én balanse. Statnett begrunner gebyrøkningen med økte kostnader knyttet til balanseringen av kraftsystemet, samt bortfall av inntekter knyttet til topris på produksjonsubalanser.

Både volumgebyret per produserte MWh og ubalansegebyret ble høyere enn Statnett prognoserte, og rammer kanskje småkraftprodusentene mest. Ubalansegebyret blir 1,15 €/MWh og volumgebyret på forbruk og produksjon blir 0,08 €/MWh fra 01.11.2021.

For kraftverk over 3 MW vil gebyrøkningen kunne kompenseres med mulighet for lavere regulerkrafttap forbunnet med bortfall av topris, mens for kraftverk under 3 MW vil gebyrøkningene kun betyr økte kostnader per produserte MWh.

GebyrGebyrsats fra 1/11-2021
Ubalansegebyr1,15 €/MWh
Volumgebyr0,08 €/MWh

Del på

Flere nyheter

 Se alle
Cover Image for Kraftanmelding AS og Fjord Energi AS slår kreftene sammen!

Kraftanmelding AS og Fjord Energi AS slår kreftene sammen!

Kraftanmelding AS har nå kjøpt 100% av aksjene i Fjord Energi AS. Selskapene vil til sammen omsette kraft for over 300 kraftverk i Norge.


Cover Image for Vi vant kontrakt med Småkraft AS

Vi vant kontrakt med Småkraft AS

Kraftanmelding skal levere kraftomsetningstjenester og prognostiseringstjenester til Europas største småkraftselskap


Cover Image for Rekordhøyt strømforbruk i Norge

Rekordhøyt strømforbruk i Norge

I morgentimene i dag ble det registrert et rekordhøyt strømforbruk


Cover Image for Endring av gebyrer i balanseavregningen fra 2021

Endring av gebyrer i balanseavregningen fra 2021

Statnett endrer gebyrene to ganger i løpet av 2021


Cover Image for Tilskudd forprosjekt mikrokraftverk

Tilskudd forprosjekt mikrokraftverk

Kraftanmelding har fått tilsalg innovasjonsstøtte i form av et forprosjekt.


Cover Image for Nullutslippssamfunn i 2050 – er det mulig?

Nullutslippssamfunn i 2050 – er det mulig?

Fornybar energi vil spille en vesentlig rolle i fremtidens nullutslippssamfunn


Cover Image for Nær normal handelskapasitet

Nær normal handelskapasitet

Med en magasinfyllingsgrad på 93% i Norge uke 38 2020 er det godt vi nærmer oss normal handelskapasitet på strømforbindelsene mellom Norge og nabolandene


Cover Image for Status elsertifikatmarkedet 2.kvartal 2020

Status elsertifikatmarkedet 2.kvartal 2020

Dagens elsertifikatpris på 10,50 SEK er rekordlav, og skyldes stor overutbygging.


Cover Image for Kraftsituasjonen 2.kvartal 2020

Kraftsituasjonen 2.kvartal 2020

Oppsummering av NVE sin kvartalsrapport


Cover Image for Charlotte til Kraftanmelding

Charlotte til Kraftanmelding

Charlotte Sivertsen Vågsland går fra Skagerak Energi til utfordreren Kraftanmelding