Kraftanmelding logo

Nyheter

Nullutslippssamfunn i 2050 – er det mulig?

Cover Image for Nullutslippssamfunn i 2050 – er det mulig?
Charlotte Sivertsen Vågsland
Charlotte Sivertsen Vågsland

Dersom du tenker at vi må leve i et samfunn med null fossile utslipp for å nå klimamålene er nok det antageligvis feil, for vi vil med stor sannsynlighet fortsatt ha noe fossilt utslipp i 2050. Men ved hjelp av økt opptak av karbon fra skog/arealbruksendringer og karbonfangst og -lagring vil vi klare å gå i netto null.

I 2018 publiserte FNs klimapanel 1,5-gradersrapporten som inneholder 89 mulige scenarioer for å nå 1,5-gradersmålet. Ifølge disse scenariene øker andelen strøm fra fornybare energikilder fra 23% i 2015 til 59-97% innen 2050, samtidig som strømforsyningen fra fossil energi avtar og vil utgjøre 0-25% innen 2050.

Uansett hvilket av scenariene som er nærmest sannheten i 2050 er fellesnevneren for de alle at strøm fra fornybare energikilder vil øke de neste årene, og spille en vesentlig rolle om vi skal nå klimamålene. Økningen vil i stor grad bestå av variabel strømproduksjon fra vind og sol. Deler av produksjonsvariasjonen vil balanseres av fleksible strømkunder, men det vil også være behov for en enorm teknologiutvikling.

Kraftbransjen må se helheten i kraftsystemet, på kryss av landegrenser og samarbeide for å skape gode fremtidsretta løsninger. Et eksempel på en aktør som gjør dette er Statnett. De samarbeider med regionale nettselskap i Norge samtidig som de har gode samarbeid på europeisk og nordisk nivå for å komme frem til de beste løsningene.

Det betyr ikke at aktører som oss skal sitte på laurbærene og vente på at andre skal utvikle gode løsninger for oss, det betyr derimot at vi skal brette opp armene og ta vår del av ansvar. Vi er et teknologiselskap som vil fortsette å utvikle nye og bedre løsninger for oss og kundene våre. Og enda bedre er det om noen ønsker å samarbeide med oss for å skape fremtidens løsninger og systemer. Det er ikke uten grunn at FNs 17. og siste bærekraftsmål er nettopp samarbeid.

Så gjenstår spørsmålet; er det mulig at vi lever i et netto nullutslippssamfunn i 2050? Svaret vårt på det er «ja», om vi alle tar vår del av ansvaret og ikke venter på at andre skal gjøre jobben for oss.

Del på

Flere nyheter

 Se alle
Cover Image for Endring av gebyrer i balanseavregningen 1. november 2021

Endring av gebyrer i balanseavregningen 1. november 2021

Statnett sin gebyrøkning fra 1. november 2021 er høyere enn prognosert


Cover Image for Kraftanmelding AS og Fjord Energi AS slår kreftene sammen!

Kraftanmelding AS og Fjord Energi AS slår kreftene sammen!

Kraftanmelding AS har nå kjøpt 100% av aksjene i Fjord Energi AS. Selskapene vil til sammen omsette kraft for over 300 kraftverk i Norge.


Cover Image for Vi vant kontrakt med Småkraft AS

Vi vant kontrakt med Småkraft AS

Kraftanmelding skal levere kraftomsetningstjenester og prognostiseringstjenester til Europas største småkraftselskap


Cover Image for Rekordhøyt strømforbruk i Norge

Rekordhøyt strømforbruk i Norge

I morgentimene i dag ble det registrert et rekordhøyt strømforbruk


Cover Image for Endring av gebyrer i balanseavregningen fra 2021

Endring av gebyrer i balanseavregningen fra 2021

Statnett endrer gebyrene to ganger i løpet av 2021


Cover Image for Tilskudd forprosjekt mikrokraftverk

Tilskudd forprosjekt mikrokraftverk

Kraftanmelding har fått tilsalg innovasjonsstøtte i form av et forprosjekt.


Cover Image for Nær normal handelskapasitet

Nær normal handelskapasitet

Med en magasinfyllingsgrad på 93% i Norge uke 38 2020 er det godt vi nærmer oss normal handelskapasitet på strømforbindelsene mellom Norge og nabolandene


Cover Image for Status elsertifikatmarkedet 2.kvartal 2020

Status elsertifikatmarkedet 2.kvartal 2020

Dagens elsertifikatpris på 10,50 SEK er rekordlav, og skyldes stor overutbygging.


Cover Image for Kraftsituasjonen 2.kvartal 2020

Kraftsituasjonen 2.kvartal 2020

Oppsummering av NVE sin kvartalsrapport


Cover Image for Charlotte til Kraftanmelding

Charlotte til Kraftanmelding

Charlotte Sivertsen Vågsland går fra Skagerak Energi til utfordreren Kraftanmelding