Kraftanmelding logo

Nyheter

Status elsertifikatmarkedet 2.kvartal 2020

Cover Image for Status elsertifikatmarkedet 2.kvartal 2020
Charlotte Sivertsen Vågsland
Charlotte Sivertsen Vågsland

Dagens elsertifikatpris på 10,50 SEK er rekordlav. Det skyldes stor overutbygging. Mange håper nok at en svensk stoppregel lik den norske (stenges for nye anlegg 31.12.2021) vil gi en økning i elsertifikatprisen, men det er lite trolig da overskuddet av elsertifikater stadig stiger.

Ved inngangen til 2020 hadde vi et akkumulert underskudd av elsertifikater på 1,9 TWh, men allerede etter andre kvartal i 2020 er akkumulert overskudd av elsertifikater på 3,5 TWh.

Normalårsproduksjonen til kraftverk som mottar elsertifikater og inngår i det felles norsk-svenske målet var pr 30. juni 2020 totalt 39 TWh, og vil stige til ca 48 TWh innen utgangen av 2020. Det er langt over 2020 målet på 28,4 TWh samt over det forlenede svenske 2030 målet på 46,4 TWh.

Del på

Fler nyheter

Cover Image for Nær normal handelskapasitet

Nær normal handelskapasitet

Med en magasinfyllingsgrad på 93% i Norge uke 38 2020 er det godt vi nærmer oss normal handelskapasitet på strømforbindelsene mellom Norge og nabolandene


Cover Image for Kraftsituasjonen 2.kvartal 2020

Kraftsituasjonen 2.kvartal 2020

Oppsummering av NVE sin kvartalsrapport